• Novartis portāls veselības aprūpes speciālistiem
    Piekļūstiet Jums pielāgotam saturam no jebkuras ierīces un jebkuras vietas.
  • Reģistrējieties www.medhub.novartis.lv
    Reģistrējoties Jūs iegūsiet piekļuvi visam nepieciešamajam, lai, izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus, Jūs un Jūsu pacienti saņemtu atbalstu un visu nepieciešamo informāciju.

Mēs īstenojam jaunu medicīnas vīziju

Mūsu misija ir atklāt novatoriskus ceļus, kā uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un pagarināt dzīvildzi. Mūsu vīzija ir būt uzticamam partnerim un līderim, kas maina zāļu lietošanas praksi.

Tas ir veselības aprūpes speciālistiem paredzēts portāls, kas sniedz Jums jaunāko un aktuālāko informāciju un izglītojošus materiālus par Novartis produktiem un atbilstošām terapeitiskajām jomām.
Tā ir mājaslapa, kurā tiek piedāvāta ar Novartis produktiem saistītā informācija un attiecīgais saturs.
Šī tīmekļa vietne piedāvā saturu, ko reglamentē attiecīgo valstu noteikumi par zāļu reklāmu, kas paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

www.medhub.novartis.lv portālā pieejamās terapeitiskās jomas

Mēs nodrošinām atbilstošu, atjauninātu un personalizētu saturu šādām terapeitiskajām jomām:

Dislipidēmija, sirds mazspēja
Multiplā skleroze
Psoriāze
Aksiālais spondiloartrīts, psoriātiskais artrīts
Krūts vēzis, melanoma
Hematoonkoloģija
01/2024 BS2401047085